นายอำนวย ชูหนู
ผู้จัดการโครงการเชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ)