ปนัดดา ปัญฏีกา
คุณครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ครูต้นเรื่อง ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

­


สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


            

                                          คลิกชมบอร์ดนิทรรศการ                                                  คลิกอ่านเอกสารถอดบทเรียน