พีรพัทธ์ นันนารารัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
ประวัติและผลงาน

ฺฺีBusiness process management

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง