วีระ นากระโทก
อดีตเยาวชนนักกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน มูลนิธิสยามกัมมาจล
ประวัติและผลงาน