โครงการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำบลเกตรี เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนใน ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
พรรณมาลี พานทวีป

เคยสงสัยไหมว่า ...หมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ทำไมถึงชื่อนี้?

เช่นเดียวกับกลุ่มหนุ่มๆ แห่งเมืองสตูล ที่เกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ทำไมตำบลของตนเองถึงชื่อว่า เกตรี หากแต่พวกเขาไม่หยุดตัวเองไว้แค่ความสงสัย แต่เลือกที่จะลงมือสืบค้นหาคำตอบเพื่อคลายความสงสัยถึงรากเหง้าของตัวเอง ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังคิดต่อไปอีกว่าสิ่งที่พวกเขารับรู้ควรได้รับการต่อยอดให้กับน้องๆ ในรุ่นต่อไปได้รับรู้ถึงที่มาของชื่อตำบลตนเอง

ยิ่งได้เรียนรู้ ยิ่งได้ลงพื้นที่เสาะหาคำตอบ ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกรัก และสนุกกับการได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคนในชุมชน อีกทั้งยังช่วยดึงให้พวกเขาหลุดจากโลกของหน้าจอมือถือ มาเป็นการสนทนาแบบหน้าต่อหน้าแทน ความสัมพันธ์ที่เคยห่างกันทั้ง ๆ ที่เป็นคนในชุมชนเดียวกันถูกกระชับขึ้นผ่านการทำโครงกา

­

“ก่อนหน้านี้เรากับน้องคุยกันน้อยมาก ต่างคนต่างอยู่แต่พอมาทำโครงการนี้ ทำให้เรามีเรื่องคุยกันมากขึ้น สนิทมากขึ้น”

อัพดอลยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกับซี อยู่บ้านเดียวกัน แต่คุยกันน้อยมากต่างคนต่างอยู่ เลิกเรียนมาก็เข้าห้องใครห้องมัน แต่พอมาทำโครงการนี้เวลาจะออกมาทำกิจกรรมจะออกมาพร้อมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวง ทำให้เริ่มมีหัวข้อสนทนาในแต่ละวันกันมากขึ้นกว่าเดิมมาก

อัพดอล พงศ์สวัสดิ์
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ตำบลเกตรีเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนในตำบล

­

“ตอนนี้เปลี่ยนจากเล่นเกมหน้าคอมมาเป็นการออกแบบเกมให้น้องๆ ได้เล่นแล้วสนุกแทน”

เมื่อเริ่มหาความสุขจากการเล่นเกมไม่ได้แล้ว อยากทำอย่างอื่นแต่ไม่รู้ว่าทำอะไร สมัครแล้วเริ่มเล่นใหม่เรื่อย ๆ จนเบื่อ ประกอบกับอาการเจ็บตาทำให้รู้สึกว่าควรจะเลิกเล่นประจวบเหมาะกับได้เข้าร่วมโครงการนี้เลยทำให้ซีเจอกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนั้นคือการคิดออกแบบเกมสันทนาการเพื่อสร้างความสุขให้กับน้องๆ ในชุมชนแทน

ซี - ภารดร พงศ์สวัสดิ์
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ตำบลเกตรีเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนในตำบล

­

“เมื่อก่อนพูดไม่เป็นเลยอยากพัฒนาตัวเองให้ตัวเองกล้าพูด ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครง การกับพี่ๆ ครับ ”

จากที่เคยเป็นน้องคอยติดตามพี่มาเข้าร่วมกิจกรรม ค่อยๆ ขยับตัวเองมาเป็นหนึ่งในแกนนำของโครงการด้วยเหตุผลที่ว่า เห็นจุดอ่อนของตัวเองที่ไม่กล้าพูด จึงอยากอาศัยโอกาสจากการเข้าร่วมโครงการผ่านการทำกิจกรรมจะช่วยเป็นสนามให้ตัวเองได้ฝึกพัฒนาความกล้าของตัวเองให้มากขึ้น จนในที่สุดพี่ๆ ในกลุ่มดันให้มุกลุกขึ้นมาเป็นคนแสดงหลักของสื่อวิดีโอสำหรับแนะนำโครงการ

มุค - อับดุลมุคนี ขุนรักษ์
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ตำบลเกตรีเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนในตำบล

จากจุดเริ่มต้นที่ตั้งคำถาม ค้นหาที่มาชื่อหมู่บ้านของตัวเอง และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการสืบเสาะเรื่องราวร่วมกับเพื่อน ๆ ร่วมกับคนในชุมชน พวกเขาได้ค้นพบความชอบและความถนัดของตัวเอง พร้อมชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชน สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเขาที่นอกจากการได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ตนเองรวบรวมมาพร้อมกับบทเรียนที่ได้พัฒนาตัวเองมาแล้วนั้น คือ การทำให้ “คนรุ่นใหม่” เห็นความสำคัญของเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวก็คือ “เรื่องราวของชุมชนตนเอง” และประวัติศาสตร์ของชุมชนเกตรีไม่หายไป