วินัย โพธิสาร
พี่เลี้ยงเยาวชน Active Cirizen จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา ใน โครงการสืบสานสะเนงสะเองกวย
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : Young Active Citizen The Series (EP.02) สายสัมพัน ชาติพันธุ์กวย
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง